top of page

Informatie huisdierencrematorium

Na al die jaren
Onvoorwaardelijke trouw en vriendschap.
Is het laatste wat u kan doen
Een waardig afscheid voor uw huisdier.
... Hij verdient het!

 

Omdat huisdieren zo nauw verbonden zijn met ons dagelijks leven, zijn we er ook erg aan gehecht. Dat maakt het ook moeilijk om ze te zien ouder worden, lijden of doodgaan. En dan plots is het zover: de eigenaar (en het hele gezin mét hem) wordt geconfronteerd met de dood. Soms had men de tijd zich hierop voor te bereiden, soms ook niet.

Vervolgens moet de eigenaar ook nog beslissen wat er met zijn huisdier zal gebeuren:
De eigenaar of de dierenarts kan contact opnemen met een huisdierencrematorium,
waar men het overleden dier een waardig afscheid bezorgt.
Een andere mogelijkheid is een dierenbegraafplaats, helaas kan dit niet in Vlaanderen.
De eigenaar kan eveneens beslissen om het dier zelf te begraven, maar moet daarvoor steeds navragen bij de gemeente wat hiervoor de wettelijke voorschriften zijn.
Indien u beslist om uw huisdier achter te laten bij uw dierenarts zonder specifieke wens, weet dan dat het naar een villingscentrum (destructiebedrijf voor recyclage van dode dieren) gaat. Uw huisdier wordt dan niet gecremeerd, maar wordt gebroken, vermalen en verwerkt tot brandstof voor de cementindustrie.
Het moment van afscheid nemen is zeer zwaar. Een gesprek of een luisterend oor bij vrienden of familie helpen vaak het best. Bij de dierenarts of in ons huisdierencrematorium kan u luisterbereidheid en begrip voor uw verdriet vinden. Wij, bij Dirk & Dogs delen immers dagelijks lief en leed met dieren en kunnen het gevoel van verdriet en verlies heel goed begrijpen. Dirk & Dogs wil staan voor respectvolle begeleiding van mens én dier.

Waarom cremeren?

Een afscheid waar u met een goed gevoel aan terug denkt, is de eerste stap van het verwerkingsproces van het verlies van uw lieveling. Wij verzorgen het afscheid van uw huisdier met veel respect voor u en uw dier; we geven u de gelegenheid op een intieme en waardige manier afscheid te nemen. U weet ook precies wat er met uw huisdier gebeurt. Natuurlijk kan u, indien u dit wenst, de assen meenemen naar huis in een urne. Misschien maakt dit het afscheid voor u iets minder definitief.

 

Huisdierencrematorium Dirk & Dogs te Lummen is één van de 5 bestaande huisdierencrematoria in Vlaanderen, volledig in orde met alle milieuvergunningen. We ontvangen u in een goed uitgerust, modern en verzorgd crematorium, met ontvangstruimte en intieme afscheidskamer.​

Dirk & Dogs verzorgt individuele crematies en gezamelijke (of collectieve) crematies.

Wat is een individuele crematie?

De crematie van uw huisdier gebeurt individueel, dus niet samen met andere huisdieren. Enkel bij een individuele crematie kan u de assen recupereren.
U kan uw huisdier na afspraak bij ons binnen brengen voor crematie.
We beschikken over een hygiënische koelcel, waar uw huisdier bewaard wordt tot het moment van crematie.
De mogelijkheid bestaat om nog afscheid te nemen.
Wij baren uw huisdier op in de voorziene afscheidsruimte, en respecteren deze laatste ogenblikken door u even alleen te laten met uw huisdier.
We maken ook graag tijd voor u, luisteren naar uw verhaal en leggen de dag van crematie vast.
U kan kiezen voor een urne of een ander aandenken. Urnen zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen en kunnen we heel persoonlijk maken door te bedrukken met de naam van uw huisdier.
Indien u dit wenst, kan u ook wachten op de crematie van uw lieveling. De assen kan u onmiddellijk mee naar huis nemen. Hiervoor dient u wel van tevoren een afspraak te maken.

Hoe weet u of u wel degelijk de assen van ùw lieveling mee naar huis neemt?

Elk huisdier (en baas) krijgt zijn eigen unieke code in onze database. Via een systeem van gecodeerde etiketten en een crematiesteentje wordt het crematieproces nauwkeurig gevolgd en gemonitord. Vóór, tijdens en ná de crematie gaat deze unieke code en het crematiesteentje met hen mee. Het crematiesteentje krijgt u mee naar huis bij het ophalen van de asresten.

We werken bovendien met een volledige nieuwe crematorinstallatie, volgens de meest recente technologie op punt gesteld, volledig geautomatiseerd, en beantwoordend aan de meest strikte milieuwetgeving.

Wat is een gezamenlijke crematie?

Ofwel brengt u uw overleden huisdier bij ons, en dan kan u natuurlijk nog even afscheid nemen.
Ofwel komen wij het bij u of de dierenarts ophalen.
Uw overleden huisdier wordt bewaard in de daarvoor voorziene hygiënische koelcel.
De crematies gebeuren samen met andere dieren op een niet nader vastgelegde datum
De assen worden altijd door ons uitgestrooid, zonder bijzijn van de baasjes. Een urne meenemen is in dit geval niet mogelijk.

 

bottom of page